Waree

เรื่องเล่า ของเรา

เมื่อ พ.ศ. 2545 ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่สปา เริ่มมีการขยายตัวในช่วงเริ่มต้น และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น ตอนนั้น เรามีโอกาสได้ทำ Software ให้กับ Day Spa แห่งหนึ่ง ด้วยประสบการณ์ด้านโรงแรม และระบบ Point Of Sale ในตอนนั้น จึงพยายามผูกทุกอย่างเข้ามา แล้วใส่คุณสมบัติของงานสปาเข้าไป ถึงแม้ตอนนั้น โปรแกรมสามารถทำงานได้ตามความต้องการของลูกค้า แต่เราก็เรียนรู้ว่า นั่นยังไม่ดีพอ

หลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้มีโอกาสได้คุยระบบสปากับโรงแรมแห่งหนึ่ง และถือว่ากลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเข้าใจว่า สปานั้น ไม่ได้กำหนดรูปแบบมาตรฐานอย่างเดียวกับระบบห้องอาหาร หรือโรงแรมที่เราเคยทำ
ถ้าคุณคิดว่า คุณเชี่ยวชาญสปาจากที่หนึ่ง ไม่แปลว่า คุณจะเชี่ยวชาญระบบของสปาอีกที่หนึ่ง ได้เสมอไป ถือเป็นการทำงานที่ “หิน” ที่สุดในฐานะของโปรแกรมเมอร์ คือการเข้าไปเก็บข้อมูล และทำงานอย่างพนักงานคนหนึ่ง เราพยายามเรียนรู้ทุกอย่าง รูปแบบการนวด ลักษณะของน้ำมันแบบต่างๆ แม้คุณสมบัติของสมุนไพร ซึ่งอาจถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ลูกค้ามอบให้

เราสร้างโปรแกรมสปา ในแบบต่างๆ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จนกระทั่ง Waree ก็มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างเป็นรูป เป็นร่าง ในปี พ.ศ. 2553 พร้อมกับ บริษัท พิกุล โปรแกรมมิ่ง จำกัด ซึ่งกลายเป็นโปรแกรมที่รองรับการทำงานของสปาได้ “เกือบ” ทุกประเภท

ถึงแม้พัฒนามานาน แต่เรายังให้โปรแกรมเรายังใช้คำว่า “เกือบ” ทุกประเภท เพราะประสบการณ์สอนให้เรารู้ว่า ในขณะที่เราพัฒนาโปรแกรมไปอย่างต่อเนื่อง สปาเอง ก็มีเทคนิคการทำงานที่เปลี่ยนไปทุกวัน การ “ยึดติด” กับความเป็นตัวเราเอง อาจหมายถึง จุดสุดท้ายในงานของเรา

สำหรับเราแล้ว การทำโปรแกรมระบบงานสปา ไม่ได้ให้เพียงเรื่องของโปรแกรมดีๆ ซักตัว ที่จะเอาไปขาย แต่สิ่งที่เราได้มากกว่าคือ ความสนุก และการเรียนรู้ที่เหมือนไม่มีวันจบ ลูกค้าของเราทุกรายเป็นเหมือนเพื่อน ที่แลกเปลี่ยนความรู้กันได้อย่างเปิดใจ

เรานำเสนอความรู้ที่เรามี ในขณะที่เราก็ได้เรียนรู้จากลูกค้าของเราในสิ่งที่เราขาดด้วย
วันนี้ สินค้าของเรา จะไม่ได้หมายถึง “คนขายโปรแกรม” แต่สิ่งที่เราพยายามเสมอสำหรับลูกค้าของเราคือ “เราขายความสำเร็จ” ให้ลูกค้า อาจเป็นนิยามที่เราอยากให้ลูกค้าของเรามี