Waree

เทคนิคการตั้ง Rate ราคา

คลังความรู้

ราคาแบบไหนที่เรียกว่าถูก ยังไงที่เรียกว่าแพง แล้วตั้งราคาในสปาที่ดี ควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ลูกค้าจะกังวลใจ คือ ราคาที่ทำ มันแพงไปไหม ถูกไปหรือเปล่า จะคุ้มทุนไหม วันนี้ Waree เอาเรื่องราว ประสบการณ์ มาแชร์ให้ฟังกัน

การตั้งราคาของสปา อาจเป็นปัญหาสำคัญที่หลายๆ สปา ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมว่า ราคาที่เราตั้งขึ้นมานั้น มันถูกไปไหม แพงไปหรือเปล่า ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ราคาของสินค้านั้น มีที่มาอย่างไร
ก่อนจะเกิดในส่วนของราคา สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ ต้นทุน ซึ่งอาจแบ่งออกง่ายๆ เป็น 2 ส่วนสำคัญคือ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนประกอบ

เช่น นวด Aroma ต้นทุนคงที่ อาจได้แก่ ค่าน้ำมัน Aroma ค่ามือพนักงาน หรืออาจมีส่วนประกอบเสริมเช่น ชั้นในกระดาษ ค่าซักรีดเป็นต้น ในส่วนนี้ สามารถคิด และคำนวณได้ค่อนข้างง่าย

แต่อีกส่วนที่สปามักจะลืมคิด จะได้แก่ ส่วนของ ต้นทุนประกอบ ซึ่งได้แก่ ต้นทุนอื่นๆ ที่ไม่ได้ขึ้นกับการให้บริการแต่ละครั้งโดยตรง ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเช่าสถานที่เป็นต้น

แล้วกรณีแบบนี้ คำถามคือ เราจะคำนวณต้นทุนได้อย่างไร วิธีการง่ายๆ ที่สามารถเป็นแนวทางให้นำไปใช้ได้ เช่น เราน่าจะมีลูกค้าเข้าใช้บริการวันละเท่าไหร่ นำไปหารกับต้นทุนประกอบ จะกลายเป็นภาระของต้นทุนบริการของเราด้วย

ยกตัวอย่างเช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าต่างๆ เฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาท และมีลูกค้าเข้าใช้บริการสปาของเราเฉลี่ย วันละ 40 รายการ แสดงว่า ใน 1 เดือน = 40×30 = 1200 รายการ นั่นหมายถึง เราจะมีต้นทุนประกอบเข้าไปในแต่ละบริการอยู่ที่ 83 บาท เป็นต้น (=100,000 / 1,200)

ดังนั้น สมมติว่า หากต้นทุนของนวด อยู่ที่ 50 บาท เมื่อรวมต้นทุนประกอบ แสดงว่า ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นโดยประมาณ จะกลายเป็น 50+83 = 133 บาท เป็นต้น

การรู้ต้นทุนที่แท้จริง จะทำให้เราตระหนักได้ว่า การตั้งราคาขั้นต่ำของรายการบริการ ควรจะไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ จากนั้น ราคาที่ควรจะเป็น เราจะมีแนวทางตัดสินใจเพิ่มเติม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการของเราเป็นกลุ่มใด เพราะนั่นหมายถึง Service ต่างๆ ในแต่ละกลุ่มตลาด จะมีการให้บริการแตกต่างกันไป เช่น เน้นเรื่องราคาขาย เน้นเรื่องบริการ ซึ่งจะทำให้การตั้งราคาของสปา สูงต่ำ ไม่เท่ากันด้วย

แต่อย่างน้อยที่สุด การที่เราทราบต้นทุนที่แท้จริง ก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่า ราคาที่เราขายไป ไม่มีโอกาสที่จะขาดทุนแน่นอน
หากมีเวลา เราอยากแนะนำให้ลองกดดู VDO เพื่อเสริมความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับ จะได้เป็นแนวทาง และลดความกดดันในการกำหนดราคาขายได้ดีมากขึ้น

VDO การตลาด สปา