Waree

ขั้นตอนการตลาด

คลังความรู้

ในการทำตลาด มีขั้นตอน 4 ลำดับ วันนี้ เรามาแชร์ความรู้กันว่า ขั้นตอนการตลาด 4 ขั้นนั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง แล้วแต่ละขั้น มีวิธีการทำงานอย่างไร

การเรียนรู้ว่า ในขั้นตอนการทำตลาดนั้น มีลำดับการทำงานอย่างไร มีข้อดีที่ทำให้เราวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นกว่าเดิม โดยแบ่งเป็น 4 ลำดับ คือ ตั้งแต่เริ่มรู้จัก สนใจ เป็นลูกค้า และรักษาไว้ มีขั้นตอนอะไรบ้าง มาลองดูกันเลย

ถ้ามีเวลาน้อย ขยันอ่าน เลื่อนลงด้านล่างได้เลยนะครับ เราทำสรุปเนื้อหาไว้ให้แล้ว

ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณา

ขั้นตอนที่ 3 การแปลง

ขั้นตอนที่ 4 ความภักดี

ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้

ในการเริ่มต้นการทำตลาด สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ จะทำอย่างไร ให้ลูกค้ารับทราบถึงการมีอยู่ของ สินค้า บริการ หรือผลิตภัณฑ์ เกิดขี้นมา ขั้นตอนนี้จะเป็นการประเมินเบื้องต้นว่า กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการเป็นใคร จากนั้นจึงเข้าถึงสื่อที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ
นั่นหมายถึง การผลิตสื่อโฆษณา Content ต่างๆ ตามแนวทางของสื่อที่เราเลือกใช้จุดประสงค์หลักเพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่เราประเมินไว้มองเห็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรา รวมไปถึงการลงโฆษณาหรือการเป็นสปอนเซอร์ให้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราเป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณา

เป็นการคิดต่อยอด หลังจากที่สินค้าและบริการของเรา เริ่มมีการพบเห็นมากขึ้น ขั้นตอนนี้ เป็นการมุ่งเน้นแนวทางให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และมองเราเป็นสินค้าตัวเลือกหนึ่ง ที่ลูกค้าต้องการ การทำตลาดในขี้นที่ 2 จะได้แก่ การ Review, การให้ความรู้, การเล่าคุณสมบัติจุดเด่นของสินค้าและบริการ เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นในตลาด เพื่อให้ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจใช้บริการของเรามากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 การแปลง

การแปลงหรืออาจเรียกได้ว่าขั้นตอนการ “ปิดการขาย” ในลำดับขั้นตอนนี้หมายถึงลูกค้า พบเห็น และสนใจที่จะชื้อสินค้าและบริการของเรา แต่ยังมีความชั่งใจว่า จะซื้อดีหรือไม่ หรือยังลังเลใจ ด้วยขาดความมั่นใจที่จะซื้อ ขั้นตอนนี้ จะเป็นขั้นตอนที่จะแปลงจากผู้ที่สนใจ ให้กลายมาเป็นลูกค้าของเรา การคิดในขั้นตอนที่ 3 จึงเป็นการคิดในเชิงการเสนอผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ เมื่อมีการชื้อ หรือ Promotion พิเศษต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเราได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 ความภักดี

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Royalty ค่าความภักดีเป็นแนวทางการคิดว่า จะทำอย่างไรให้ลูกค้า ยังคงอยู่กับเรา แม้จะชื้อสินค้าไปแล้ว หากต้องซื้อซ้ำ ก็จะกลับมาชื้อ หรือใช้บริการจากเราเหมือนเดิม ขั้นตอนนี้ จะเป็นกระบวนการ ที่ต้องสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ก่อนซื้อ จนถึงหลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าของเราไปแล้ว รวมถึงเทคนิคการให้บริการหลังการขาย หรือการสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัล หรือแม้แต่ Promotion พิเศษ สำหรับลูกค้าเก่า/สมาชิก หรือแม้แต่การให้ของขวัญในโอกาสพิเศษของลูกค้า ดังนั้นเมื่อลูกค้าต้องการสินค้านี้อีกก็จะกลับมาเลือกซื้อสินค้าจากเราอีกครั้ง

การคิดแนวทางการตลาดไปทีละขั้นตอน มีข้อดี ที่ทำให้เราวางแผนง่ายขึ้น ตามลำดับพฤติกรรมของตลาด และช่วยให้เราลงทุนด้านการตลาดอย่างไม่ข้ามขั้นตอน ช่วยส่งผลดีทั้งต่อธุรกิจและลูกค้าของเรา

เช่นเมื่อเราเปิดสปา สิ่งแรกที่คิดคือ ทำอย่างไรให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรู้ว่า เราเปิดสปาอยู่ที่ตรงนี้ (ขั้นที่ 1) จากนั้นเมื่อลูกค้า รู้ถึงการมีตัวตนของเราแล้ว สิ่งที่ต้องวางแผนใว้คือ เขาเห็นแล้วทำไมเขาต้องสนใจสปาของเรา (ขั้นที่ 2) เราต้องนำเสนอจุดเด่นด้านใดให้ลูกค้าได้รู้ และเกิดความสนใจ ซึ่งความสนใจ ควรอยู่บนพื้นฐานที่สามารถตระหนักได้ ตั้งแต่ยังไม่เข้าใช้บริการ เช่น จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ บรรยากาศ หรือ ผลลัพธ์ที่จะได้หลังจากใช้บริการ จากนั้น จึงวางแผนว่าหากลูกค้าเริ่มสนใจแลัว ทำอย่างไรให้ลูกค้าตัดสินใจตกลงชื้อได้ง่ายขึ้น (ขั้นที่ 3) และสุดท้ายเมื่อลูกค้าเขาใช้บริการแล้วเราจะมีแนวทางอย่างไรใช่ลูกค้ากลับมาใช้บริการที่สปาของเราอีก หรือกลายเป็นลูกค้าประจำในอนาคตได้ (ขั้นที่ 4)

ด้วยเทคนิคลำดับขั้นของตลาด น่าจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการวางแผนกิจการได้อย่าง เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นนะครับ

VDO การตลาด