Waree

การตลาด

เทคนิคการตั้ง Rate ราคา

ราคาแบบไหนที่เรียกว่าถูก ยังไงที่เรียกว่าแพง แล้วตั้งราคาในสปาที่ดี ควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม…

ขั้นตอนการตลาด

ในการทำตลาด มีขั้นตอน 4 ลำดับ วันนี้ เรามาแชร์ความรู้กันว่า ขั้นตอนการตลาด 4 ขั้นนั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง แล้วแต่ละขั้น มีวิธีการทำงานอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม…